หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 20 งาน

1. เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคคลอาวุโส (Senior HRD)

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด

ฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เจ้าหน้าที่สโตร์สนาม

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด

ควบคุมดูแลการเบิก-จ่ายอุปกรณ์สำนักงาน, จัดพิมพ์และจัดเก็บเอกสาร, อื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC)

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด

งานฝึกอบรม / ถ้ามีความรู้เรื่อง DCC ระบบ ISO 9001:2008 จะพิจารณาเป็นพิเศษ วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. วิศวกรจัดซื้อ (ไฟฟ้า)

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด

1. จัดหา Supplier เปรียบเทียบราคา
2. ติดต่อประสานงานเพื่อ จัดหา จัดซื้ออุปกรณ์การติดตั้ง
3. สรุปรา
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด

ออกใบวางบิล / รับวางบิล / บันทึกบัญชี / ตรวจเอกสารและทำรายงานภาษีประจำเดือน วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ หัวหน้างาน

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด

ปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด

ปฏิบัติงานด้านฝึกอบรมพนักงาน วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. เจ้าหน้าที่บุคคล(สรรหา)

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. โฟร์แมนระบบสุขาภิบาล/ระบบปรับอากาศ /ระบบไฟฟ้า

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด

ควบคุมงานติดตั้งงานระบบปรับอากาศ/ระบบไฟฟ้า/ระบบสุขาภิบาล วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด

งานติดตั้งระบบไฟฟ้า วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. พนักงานเขียนแบบ

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด

เขียนแบบงานระบบ สุขาภิบาล/ไฟฟ้า/ปรับอากาศ วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. วิศวกรโครงการ

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด

ควบคุมงานติดตั้งระบบปรับอากาศ วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. วิศวกรระบบปรับอากาศ

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด

ควบคุมงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. ช่างไฟฟ้า

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด

ติ้ดตี้งระบบไฟฟ้า,แอร์และงานด้านเทคนิค วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. เจ้าหน้าที่ธุรการสนาม

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด

จัดทำเอกสารในหน่วยงาน
ติดต่อประสานงาน
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. วิศวกรไฟฟ้า / เครื่องกล ( QS)

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. เจ้าหน้าที่บัญชี(ด้านจ่าย)

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด

ออกใบวางบิล / รับวางบิล
บันทึกบัญชี
ตรวจเอกสารและทำรายงานภาษีประจำเดือน
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด

ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงาน วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. เจ้าหน้าที่วิศวกรงานงบประมาณ

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด

1. ตรวจสอบ, ควบคุมปริมาณการเบิกวัสดุ ให้อยู่ในงบประมาณ
2. ประสานงานกับผู้ขอเบิกกรณีที่ปริมาณวัสดุไม
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. ผู้จัดการโครงการ

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด

* สามารถควบคุมการจัดการเอกสาร การติดตั้งระบบ
ทั้ง 3 ระบบ
* ควบคุมการจัดเอกสารคู่มือการใช้งาน ซ่อม
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี